<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6413761&amp;fmt=gif">

Banedanmark, Carsten Niebuhrs Gade 43

Arbejdspladsen ligger i København kommune

Vigtige datoer:

Oprettet:7. juni 2024

Ansøgningsfrist:28. juni 2024

Virksomheden tilbyder

Fastansættelse

Fuldtid

Almindelige vilkår

Kontakt person

Aleksi Stempen

23316733

Arbejdsgiver

Banedanmark, Carsten Niebuhrs Gade 43

Carsten Nieburhs Gade 43

1577 København V

Danmark

Annoncen er hentet fra Jobnet

Annonce ID

6064828

  Stadieplanlægger til jernbaneprojekter

  Vil du være med til at lægge skinnerne til en mere bæredygtig fremtid? Som en del af en mere grøn og bæredygtig agenda skal der gennemføres flere større og mindre jernbaneprojekter. Vi søger derfor en dygtig medarbejder med stort overblik - også gerne nyuddannet til at planlægge udførelsen af de mange vigtige projekter ude på banen.

  Stadieplanen udgør en central del af udførelsesplanen for et jernbaneprojekt. Vi søger en stadieplanlægger, som kan varetage denne planlægning, og som har lysten til at udvikle vores udførelsesplaner i takt med, at vi får nye erfaringer.

  Du kommer til at være en del af et team, der lægger vægt på ærlighed og er autentiske i samarbejdet internt og med andre i organisationen. Vi deler fejl og lærer af hinanden, så vi hele tiden kommer bedst i mål med Banedanmarks projekter. Du planlægger udførelsen og deltager i koordineringen af jernbaneprojekter på tværs af Banedanmarks store portefølje, der er vedtaget med regeringens Infrastrukturplan 2035.

  Vær med fra starten af et projekt til den løbende koordinering under udførelsen

  Som stadieplanlægger varetager du sammen med byggeledelsen en nøglefunktion i forhold til at sikre, at vores projekter er mulige at realisere, og at de er koordinerede.

  Stadieplanen, med tilhørende grafisk præsentation og stadieplansbeskrivelser, udgør omdrejningspunktet for koordinering af udførelsen i såvel afgrænsnings-, projekterings- som udførelsesfasen. Du er med fra starten af et projekt, gennem hele planlægnings- og forberedelsesforløbet, og du er central for den løbende koordinering i udførelsesfasen.

  Du kommer blandt andet til at arbejde med:

  • Afklaring af logistiske og trafikale forhold som forudsætning for etablering af stadieplan
  • Afklaringer vedrørende grænseflader internt i projektet, eksternt i forhold til naboprojekter, samt behov for arbejdspladser
  • Fastlæggelse af behovet for sporspærringer baseret på viden om udførelse og produktionsrater, herunder bidrage til identifikation af optimeringsmuligheder og ressourcekonflikter
  • Afholdelse og ledelse af stadieplansmøder og workshops samt udarbejdelse af referater
  • Udarbejdelse og opdatering af stadieplaner med grafisk præsentation og stadieplansbeskrivelser samt vurdering af projektrisici.
  Motivation og flair for planlægning og koordinering

  Vi forestiller os, at du har en planlægningsmæssig eller teknisk uddannelsesbaggrund, for eksempel ingeniør eller bygningskonstruktør, men det kan også være, at du har opnået de rette kvalifikationer gennem din erfaring eller anden uddannelse.

  Hvis du har erfaring med planlægning af anlægsarbejder eller indsigt i trafikal planlægning og driftsafvikling af togtrafikken, er det en fordel, men bestemt ikke et krav. Vi ansætter også nyuddannede, der ikke har erfaring.

  Det essentielle er din motivation og flair for planlægning og koordinering af projekter og lyst til at lære nye måder at arbejde på. Uanset om du har erfaring med ovenstående eller ej, tilpasser vi dit introforløb, så du får de rigtige redskaber og kompetencer til at løse opgaven som stadieplanlægger. Du har eller få hurtigt opbygget et blik for, hvad der er vigtigt at få med i planen og hvordan du følger op på en god måde.

  Da du skal arbejde med planlægning og koordinering fra projekter, får du brug for dit overblik og struktur for at se sammenhænge på tværs og for at kunne reagere på behov.

  Som person har du nemt ved at etablere samarbejdsrelationer idet jobbet udføres i tæt samarbejde med byggeledelsen og indebærer et bredt samarbejde med rådgivere, entreprenører og trafikale interessenter. Det er derfor vigtigt, at du er god til at formidle såvel mundtligt og skriftligt – både via ord, planer og illustrationer.

  Din nye arbejdsplads

  Din nye arbejdsplads er Banedanmarks moderne hovedkontor i København med parkeringsmuligheder og kort afstand til Dybbølsbro station og Fisketorvet.

  Vi kan desuden tilbyde fitness faciliteter, Falck Health Care sundhedsordning og mulighed for at arbejde hjemmefra i perioder, hvor opgaverne tillader det.

  Der er plads til alle, og vi har styrket arbejdet med diversitet og mangfoldighed, og har tilsluttet os det europæiske initiativ Women in Rail.

  Løn og ansættelsesforhold

  Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

  For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 3, sats 3, Hovedstad.

  For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer, og der tilkommer pension i henhold til overenskomsten.

  Ansøgning og kontakt

  Vil du vide mere om stillingen, så kontakt teamleder Aleksi Stempen. Send din ansøgning og CV hurtigst muligt, da vi indkalder til samtaler løbende.

  For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stillingen” og følger instruktionerne.

  Går du videre fra de indledende samtaler, vil der blive indhentet referencer fra tidligere arbejdsgiver. Du vil blive informeret inden, at der bliver indhentet en reference.

  Der er 1 ledig stilling